Ötletek, hogyan ajándékozhatunk kreatív módon pénzt az esküvőreÖtletek, hogyan ajándékozhatunk kreatív módon pénzt az esküvőre

Habár illemből tán másképp mutatják, de a fiatal házasok többsége nem utasítja el a nászajándékba kapott készpénzt. Annak ellenére, hogy a pénz ajándékozása unalmasnak tűnhet, léteznek módok, miképp tehetjük azt szórakoztatóvá és ötletessé.

Ami az esküvői ajándékokat illeti, általánosságban elmondható, hogy semmilyen határok nincsenek megszabva arra vonatkozóan, mennyit kellene vagy nem kellene az ajándékra költeni. Minden csupán az Ön költségvetésének és ízlésének kérdése. És az esküvői etikett szakértői szerint nem kell csupán a materiális ajándék kiválasztására korlátozódnia – ugyanúgy készpénz is ajándékozható, aminek az ifjú pár gyakran sokkal jobban örül.

Amin azonban elég sok múlik, az a forma és a stílus, amellyel – ha az ifjú párnak pénzt kíván ajándékozni – az összeget nekik átadja. Az üzenetet tartalmazó közönséges boríték viszonylag ízléstelen, unalmas és egyes esetekben kétségeket is okozhat, hogy egyáltalán ajándékról van-e szó. Különösen ezért is ügyeljen arra, milyen kompozícióba kerül a készpénz, hogy sem Önnél sem a menyasszony és vőlegény körében ne váltson ki zavart. Íme néhány útmutató ehhez. 


Fényképkeret és izzó alakú palack, mint kreatív ajándékok az esküvőre


Bankjegyből hajtogatott origami szív

Origami szív

A szív alak az esküvői díszítéshez tartozik, és az ügyes origami kialakítás minden dekoráció üde színfoltja lesz majd. A bankjegyet hajtsa átlósan félbe (a rövidebb oldalak találkoznak) majd ismét hajtsa ki. Az áthajtással középen erőteljes vonal alakult ki. Most mindkét rövidebb oldalt hajtsa a középvonal felé, amivel a bankjegyet kétszer behajtja mindkét oldal hosszának negyedében. A bankjegyet fordítsa lefelé a nyitott felével.

Ezt követően mindkét felső sarkát hajtsa befelé, hogy háromszög alakú tetőforma jelenjen meg. Az alatta lévő rész téglalap alakú és két rétegből áll. A felső réteget óvatosan fogja meg alulról és középen hajtsa felfelé, a fölötte lévő háromszög vízszintes oldalához. Mindkét oldalon enyhén kitüremkedő formák keletkeznek. Azokat ujjal óvatosan egyenesítse ki és formázza apró háromszögekbe, amelyek oldalra irányulnak. Az egész alakzat közepén alul most két nyitott sarok található, ezeket szintén enyhén hajtsa befelé. Az egész bankjegyet ismét fordítsa meg, és most egy effektív szívet fog látni.

Origami bankjegyből hajtogatott menyasszonyi ruha fényképkeretben

Origami figurák

Ha kedvet kapott ahhoz, hogy bonyolultabb, de mutatósabb origami mintákat is kipróbáljon, íme a menyasszony és vőlegény figurák hajtogatásának útmutatói. A figurákat akár képeslapba is ragaszthatja, vagy egy szép fényképkeretbe is teheti, hogy kitűnjön a kézügyessége.  

Menyasszony

A bankjegyet helyezze függőlegesen maga elé az asztalra. Figyelje meg, milyen grafika található a bankjegy alsó részének közepén – ugyanez a grafika lesz majd a szoknya közepén is, a végső alak domináns részében. Ha a grafika nem tetszik, a bankjegyet fordítsa el vagy meg.

Origami útmutató bankjegyből hajtogatott menyasszonyi ruhához

 

 

 

A még mindig függőlegesen található bankjegyet hajtsa fentről lefelé, majd a felső részét ismét felfelé, de ne egészen pontosan, hanem úgy, hogy a keletkezett (új) hajtás mintegy 1/3 távolságban legyen a (létező) első hajtástól. A bankjegy formája most oldalról nézve a leegyszerűsített villám szimbólumhoz hasonlít.

Origami útmutató bankjegyből hajtogatott menyasszonyi ruhához

 

 

Az egész bankjegyet fordítsa meg az asztalon, az eddig az asztallappal érintkező oldal most felül lesz. Hajtsa át a függőleges tengelye mentén balról jobbra majd ismét hajtsa szét. 

Origami útmutató bankjegyből hajtogatott menyasszonyi ruhához

 

Fogja meg mindkét kilógó sarkát, ezeket két réteg papír alkotja, és óvatosan törje meg befelé, amennyire a méretük engedi, anélkül, hogy a papír elszakadna. Középen tompaszögű hegy keletkezett. Mindkét frissen kialakított sarkat enyhén nyissa meg és a papírt alattuk hajtsa befelé a hegy közepét a bankjegy külső sarkaival összekötő átló mentén. Ezt a törésvonalat őrizze meg és az előző kétrétegű sarkakat ismét egyenesítse ki laposra, nyomja rá erősebben az ujját.

Origami útmutató bankjegyből hajtogatott menyasszonyi ruhához

 

A bankjegy felső része megközelítőleg téglalapot formáz. A felső szélét hajtsa lefelé, mintegy 1/3 részben felülről. A bankjegyet fordítsa meg és a felső, most már kétrétegű szélét hajtsa meg, de most csak kb. gyufaszál szélességben.

Origami útmutató bankjegyből hajtogatott menyasszonyi ruhához

 

Ismét fordítsa meg a bankjegyet. A bankjegy felső részének mindkét szélét (ami még mindig nagyjából téglalapra hasonlít) hajtsa befelé, de nem pontosan a függőleges tengelyekre merőlegesen, hanem a fentről középre vezető képzelt tengely mentén enyhe szögben. Ez lesz a menyasszony figura „torzója” – szélesebb vállak, karcsú derék.

Origami útmutató bankjegyből hajtogatott menyasszonyi ruhához

 

A bankjegyet fordítsa meg és ellenőrizze, hogy a figura alakja az elképzelésének megfelelő-e. Majd fordítsa vissza és az elálló végek lefelé és kifelé hajtásával alakítsa ki a karokat. Végezetül az egész figurát utoljára fordítsa meg, és az ujja enyhe nyomásával próbáljon neki háromdimenziós hatást kölcsönözni – a nyak vonalát nyomja lefelé és a mellkast hátulról előre.

Vőlegény

A bankjegyet helyezze maga elé fekvő pozícióban, majd hajtsa félbe a vízszintes középtengelye mentén, majd ismét hajtsa szét. Az egyik végén hajtsa be a sarkakat egyenlő szárú háromszögbe oly módon, mint amikor a papírrepülő hegyét készíti. A létrejött háromszöget ezt követően ismét hajtsa befelé, mégpedig pontosan derékszögben – a bankjegyből ismét téglalap keletkezik.

A bankjegyet fordítsa függőlegesbe, a behajtott háromszöggel az alsó részében. A felső rész közepétől lefelé a háromszög mentén képzeljen el két ferde vonalat, amelyek a férfi nyakkendő körvonalát alkotják. Fent középen kezdődnek és a behajtott háromszög hegyétől nem messze végződnek. (Ha tiszta papíron gyakorol, a vonalakat le is rajzolhatja.) Ezen vonalak mentén a bankjegyet hajtsa be, amivel redők keletkeznek. Majd a nyakkendőt minden oldalról úgy hajtsa be, hogy a redők fedjék egymást. A bankjegy felső vízszintes vonala alulra kerül és új természetes felső szél keletkezik, amely ferde szögű. Azt az ujjával lenyomva erősítse meg. Egyenesítse ki a nyakkendőt is középen.

A bankjegy mindkét hosszú oldalát hajtsa be a szélein a középvonal felé (a behajtás az egész hosszon és a bankjegy szélességének 1/4-ben lesz), majd ismét nyissa szét. Mindkét felső sarokban rövid ferde szélek keletkeztek, amelyek hosszabbakba mennek át, a nyakkendő felé tartó hegyesebb szögben. E két szél közötti átmenet sarkait most óvatosan a nyakkendő felső végéhez kell hajtani (fent középen). Ezzel az egész figura alakját leszűkíti és hatásosan behajtja a nyakkendő alá, a ferde felső szél megőrzésével, amelyet mindkét oldalon a felére rövidít.

A bankjegy alsó szélét, amely jelenleg két rétegből áll, hajtsa befelé mintegy 0,5 cm-re. A bankjegyet fordítsa meg és mindkét alsó sarkát tegye be hegyesszögben, a spiccek a középvonalon találkoznak. Ismét fordítsa meg a bankjegyet és az egész alsó részt hajtsa befelé, hogy az eredeti alsó szél néhány milliméterrel a nyakkendő vége alatt végződjön, majd ismét terítse szét.

Mindkét keze hüvelyk- és mutatóujjával óvatosan fogja meg a papír felső rétegét középen a nyakkendő és az alsó szél között. Húzza ezeket kifelé, ami által az alsó szél a nyakkendő felé kezd elmozdulni, pontosan úgy, ahogy azt az előző lépésben behajtotta. Azok a részek, amelyeket az ujjai között tart, lesznek az ingujjak.

Az egész figurát fordítsa meg és hajtsa be a vízszintes tengely körül úgy, hogy a felső és alsó sarkak pontosan egymásra essenek. Most már csak a gallért hajtsa előre, hogy a nyakkendő tetejére üljön.

A figura lábait két további bankjegyből készítse el, amelyekből arányos téglalapokat hajtogat. 

 

Akvárium

Az origami és egy dekorált áttetsző edény kombinációjával bankjegyekből készített halakkal teli akvárium készíthető. Az edény aljára szórjon vastagabb réteg dekoratív homokot és adjon hozzá kagylókat. A halak a homokba szúrt hurkapálcákon fognak „úszni”, ezért a homoknak elegendő mennyiségűnek kell lennie ahhoz, hogy a hurkapálcák megálljanak benne.

A bankjegyet helyezze le vízszintesen, majd ugyanilyen irányban pontosan hajtsa félbe és ismét hajtsa szét. Az egyik végén hajtsa be mindkét végét tökéletesen egy vonalban a középvonallal. Fordítsa meg és ugyanazon a végén (most háromszög alak) ismét hajtsa meg a középső redő mentén. Egy hegyesebb szögű spicc keletkezik.

A bankjegyet emelje fel és az első lépésben behajtott sarkakat nyissa kifelé. A bankjegyet fordítsa meg majd el spiccel lefelé. A spiccet hajtsa felfelé a két kisebb sarok vízszintes összekötő vonala mentén, amelyek az oldalakon lógnak ki.

Fordítsa el 180 fokkal, a behajtott spicc most felül lesz. Az alsó szélét hajtsa be egészen a behajtott spicc csúcsáig. Mind a két kétrétegű sarkat hajtsa be hasonlóan, mint az előző lépésekben a középredő irányába, de csak az egyiket oly módon, hogy tökéletesen illeszkedjék. A másikat ne hajtsa be pontosan a középső spiccben, hanem pár milliméterre tőle, amivel a spiccet tulajdonképpen reálisabban kinéző éllel helyettesíti. A bankjegyet már csak utoljára fordítsa meg és szúrja a hurkapálcára.

 

Origami halak bankjegyekből


Fémdobozként összetekert bankjegyek fényképkeretes esküvői autó mögött

 

Fémdobozok” az autó mögött

Az ifjú házasok autója mögé zörgő fémdobozokat akasztani, jól ismert szokás. Ennek változatát, amelyben a fémdobozok helyett bankjegykötegek lesznek, többféle módon is kialakíthatja. A bankjegykötegeket középen tekerje körbe díszítő szalagokkal vagy zsinórokkal, egy szalagon akár több köteg is elhelyezhető egymás után. A szalagok szabad végét ragassza egy esküvői autó bekeretezett fotójához (hátulról fotózva), a menyasszony és vőlegény kabrióban ülő karikatúrájához, vagy kedvenc autómárkájuk háromdimenziós modelljéhez. 

Fényképkeretbe helyezett bankjegyek, amelyek egymillió illúzióját keltik

 

Kreatív keret

A pénzt kreatív módon is prezentálhatja, ha közvetlenül díszkeretbe helyezi, amely aztán az ifjú pár háztartását fogja díszíteni, afféle kedves emlékeztetőként a nagy napra. Decensen vicces ötlet úgy elhelyezni egymás után a bankjegyeket, hogy a névértékeik számjegyei jól olvashatóan az 1 000 000 számjegyet képezzék. Kísérő szövegként az ifjú pár neveit és „Az első milliónk” szöveget lehet feltüntetni hozzá.

Fényképkeretbe helyezett bankjegyek, amelyek egymillió illúzióját keltik

 

A legalkalmasabbak erre a célra a 10, 100 esetleg 1000 névértékű bankjegyek (a pénznemtől függően). Az elsőt csak rögzítse a keret belsejében lévő alapra. A többit úgy hajtsa be, hogy eltakarja az 1-es számjegyet és csak a nullák maradjanak láthatóak. A bankjegyeket fokozatosan rakja az elsőre, míg nem alakul ki az 1 000 000 számjegy. A grafika többi részének csak a fantáziája szab határt, gyakorolhatja például a kézi kalligráfiát és a szöveget speciális tollal és tussal alkothatja meg.

Fényképkeretbe helyezett bankjegyek ház alakban

 

Mivel a bankjegyek tartós papírból készülnek, bizonyos szabadságot nyújtanak abban, miképp hajtogatja össze ezeket anélkül, hogy megsérülnének vagy elértéktelenednének. Ez számtalan lehetőséget nyit meg a formázásuk és keretbe való elhelyezésük terén.

A ház forma olyan pár számára lesz megfelelő, akiről tudja, hogy az esküvő után gyermekeket terveznek és családi fészket akarnak építeni. A papírpénzt hajtogassa szabályos geometriai formákba, és komponálja hagyományos vagy modern építészeti remekműbe.

Fényképkeretbe helyezett bankjegyek hegység alakban

 

Az erőteljes háromszög alakzatok, amelyeket rendszertelenül egymás mellé helyeznek, körvonalaikkal hegyekre emlékeztetnek, és a kalandvágyóbb típusoknak szereznek örömet – tipp a megfelelő kísérőszövegre: „Az újabb kalandra”. Bankjegyekkel laposan az egész alapot is kitöltheti, és keménypapírral lefedheti, amelyben a világtérkép ki lesz vágva (és a bankjegyek így kitöltik azt) – szenvedélyes utazóknak ideális. Ennek további jó változata annak az országnak a térképe, ahová a pár nászútra készül, a bankjegyek pedig az adott pénzneműek. 

 

Fényes jövő

Mivel a friss házasságok előtt vitathatatlanul csak fényes jövő állhat, az ezt az irányt megerősítő ajándék mindig helyénvaló lesz. Az ajándékpiac számos többféle alakú, menetes kupakkal ellátott üvegedényt kínál, amelyek kupakjához belülről biztonságosan izzót erősítettek. Ezek afféle átmenetet képeznek az asztali lámpa és dekorációs lámpatest között. Ilyen alakú poharak is kaphatók, így a választás csak önön múlik. És tetszés alakú anyaggal is feltölthetőek, adott esetben összehajtogatott bankjegyekkel is.

A forma, amely senkit nem hagy kétségek között, az az izzó formába öntött üvegedény, amelynek kupakja az izzó tipikus menetét formázza aranyszínben - a jövő ragyogóbb, mint a legsugárzóbb fény. Az előző tippekhez hasonlóan, miután kivették belőle a pénzt, a lámpatestet az ifjú házasok még sokáig használhatják gyakorlati célokra is, mint egy tárgyat, amelyhez romantikus emlékek fűződnek.


Izzó alakú palackba helyezett pénz


Fényképkeret és izzó alakú palack, mint kreatív ajándékok az esküvőre

 

A szerelem fája

Az ötlet, hogy egy fa utánzatot ajándék pénzzel hintsünk be, a bőség szimbolikáját kapcsolja össze a méretek, alakzatok és felhasznált anyagok rugalmas jellegével. A fa törzsének és ágainak struktúráját száraz gallyból, ágakból vagy hajlékony huzalból is elkészítheti. A vonzóbb forma eléréséhez azt befestheti vagy dekorációs papír réteggel is bevonhatja. A fácskát ezt követően egy kisebb cserépbe ültetheti, vagy díszkavicsokkal teli vázába állíthatja. A bankjegyeket hosszában hajtogassa harmonika alakúra, középen fogja össze és nyissa ki pillangó alakúra. Így rögzítse a fára erős színes szalagok segítségével.

Megfelelő szezonális alternatíva lehet a karácsonyfa, amennyiben az esküvő a naptári év végén valósul meg. A pénzt egy kisebb zöld karácsonyfára lehet erősíteni, vagy kúp alakú polisztirol alapot is használhat, amit sűrűn dekorációs anyagokkal és drótra erősített bankjegyekkel díszíthet, beleszúrva azokat a kúpba.

Virág

Hasonló inspirációul szolgálhatnak a növények birodalmából a virágok is. Ennek a mini projektnek a megvalósításához kétoldalas ragasztószalagra, egy egyenes fa pálcára, vékonyabb színes papírszalagra, két kis körre színes keménypapírból (kb. 3 cm átmérővel) és azonos névértékű bankjegyekre lesz szüksége.

Kezdje azzal, hogy a ragasztószalagot csak picivel rövidebb darabokra vágja, mint a bankjegyek. A segítségükkel minden bankjegyből készítse el a virág egyes szirmait – a bankjegy rövidebb oldala mentén felragasztott ragasztószalaggal kapcsolja az ellenkező rövidebb oldalhoz. Csepphez hasonló forma keletkezik.

Most minden szirmot, ismét a kétoldalas ragasztószalag segítségével, kapcsoljon kör alakú virágba. A szalagot pontosan azokra a helyekre ragassza, ahol a csepp mindkét oldalon a legkiállóbb. Ezt követően ott ragassza a szalaghoz a következő szirmot. A bankjegyek már kölcsönösen egymáshoz ragasztott rövidebb oldalainak (az előző lépésből) központosan, mintegy egy pontba kellene összpontosulniuk, ez képezi a virág közepét. Amikor a kör bezárul, a két utolsó szirom közötti hézagot hagyja szabadon, tehát ragasztószalag nélkül. Ide jön a szár, tehát a fa pálca.

A pálcát szabályosan tekerje körbe a színes szalaggal. Több helyen észrevétlenül odaragaszthatja szalaggal. A pálcát helyezze a virágba, és a hézagot a szirmok között zárja le. Végezetül a két színes körrel mindkét oldalról fedje le a virág közepét.

Édes élet

Hálás objektuma a diszkrét pénzajándékozásnak az üveg- vagy porcelánedény is. A belsejét a pénzen kívül cukorkával, apró csokoládéval és egyéb édességekkel is ki lehet tölteni. Az egészet egy nagy szalaggal át kell kötni, „Az édes életre” felirattal, és innentől már mindenki számára világos lehet, hogy az ifjú házasok elkövetkező élete nem is lehet más, mint édes.


31.08.2020


További cikkek