A személyes adatok védelme

Az üzemeltető ezennel értesíti a vásárlót, hogy a személyes adatok védelméről szóló T.t. 122/2013 sz. törvény 10. § 3) bek. b) pontja szerint, annak későbbi módosításaival összhangban, az eladó mint üzemeltető az adásvételi szerződés megkötésének folyamatában a vásárló mint érintett személy személyes adatait annak beleegyezése nélkül fogja feldolgozni, mivel a vásárló személyes adatainak feldolgozását az eladó vásárlóval való szerződést megelőző viszonyban valósítja meg, és a vásárló személyes adatainak feldolgozása az adásvételi szerződés teljesítéséhez nélkülözhetetlen, amelyben a vásárló mint az egyik szerződő fél lép fel.

 

A vásárló a megfelelő mező bejelölésével a megrendelése elküldése előtt beleegyezését fejezheti ki a személyes adatok védelméről szóló törvény 11. § 1) bekezdése értelmében, hogy az eladó feldolgozza és megőrizze az ő személyes adatait, különösen azokat, amelyek feljebb fel vannak tüntetve és/vagy azokat, amelyek az eladó tevékenységéhez szükségesek az új termékek, kedvezmények és a kínált áru akcióiról szóló tájékoztatás megküldését érintően, és feldolgozza azokat az összes információs rendszerében, amelyek az új termékek, kedvezmények és a kínált áru akcióiról szóló tájékoztatást érintik. A vásárló az eladó számára ezt a beleegyezését a személyes adatok feldolgozása célja eléréséig adja meg, határozott időtartamra. Az eladó a feldolgozás céljának elérését követően haladéktalanul biztosítja a vásárló személyes adatainak megsemmisítését. A felhasználónak joga van a megadott beleegyezését bármikor visszavonni, mégpedig a Társaság címére megküldött írásbeli értesítés formájában az [email protected] e-mail címre vagy az alábbi levelezési címre: iZlato s.r.o., EUROVEA CENTRAL 1, Pribinova 4, 81109 BRATISLAVA. A felhasználó beleegyezését önként adja. A beleegyezés a vásárló beleegyezése visszavonásának eladónak való kézbesítésétől számított 1 hónapon belül szűnik meg. A felhasználó kijelenti, hogy a regisztrációs kérelmében szereplő személyes adatai igazak.


2018 május 25.-ei érvényességgel

Személyes adatok feldolgozásáról szóló információ

A személyes adatok feldolgozásával kapcsolatosan, az Europai parlament és tanács 2016/679 (GDPR) rendeletének 2016 április 27.-ei az egyének védelméről és azok adatainak szabad áramlásáról szóló rendelet vonatkozásában a következő információkkal szolgálunk.

 

Szolgáltató

A szolgáltató, aki meghatározhatja a személyes adatok feldolgozásának céljait és eszközeit az iZlato s. r. o. cég, székhelye: EUROVEA CENTRAL 1, Pribinova 4, 811 09 BRATISLAVA, Stat. sz.: 36505595, Adószám: 2022012663, Közösségi adószám: SK2022012663, A Pozsonyi kerületi bíróság cégjegyzékében 16209/P szám alatt bejegyzett k. f. t.

Kapcsolatba léphet velünk telefonos elérhetőségünkön +36 1 9011 250, írásban az iZlato s. r. o., az Eurovea, CENTRAL 1, Pribinova 4, 81109 BRATISLAVA címen vagy az [email protected] e-mail címen.

 

A személyes adatok feldolgozásának mértéke

Oly módon minimalizáljuk az általunk feldolgozott személyes adatok körét , hogy azok elegendőek legyenek a tőlünk elvárt minőségi szolgáltatás teljesítéséhez miközben eleget teszünk jogi kötelezettségeinknek és védjük jogos érdekeinket. Azon ügyfeleink és potenciális ügyfeleink személyes adatait dolgozzuk fel, akik erre engedélyt adtak .

A következő személyes adatokat dolgozzuk fel:

 • Alapadatok:
  • nevét és vezetéknevét
  • állandó lakhelyét
 • Elérhetőségét:
  • E-mail címét
  • telefonszámát
  • címét (átmeneti lakhelyét)
 • Termékeink és szolgáltatásaink használatáról szóló információkat:
  • megvásárolt termékeink listáját
  • megvásárolni kívánt termékeink listáját
  • eshop használatáról szóló információkat
  • a hírlevelek és hasonlók használatáról és a versenyeken való részvételről szóló információkat
  • e-mail, hívás vagy egyéb kommunikáció elektronikus vagy írásos formáju adatait
  • tranzakciós adatokat, különösen a kifizetésekkel és fizetési módokkal kapcsolatos információkat
 • Egyéb marketing célokra szánt adatok:
  • Születési nap és hónap
  • Esküvő napja és hónapja 

A személyes adatok feldolgozásának célja

Személyes adatait különösen áruink és szolgáltatásaink beszerzésére irányuló vételi szerződések megkötése céljából dolgozzuk fel, melyek tárgya áruink és szolgáltatásaink teljesítése. Ez a tevékenység mindenekelőtt magában foglalja a megrendelések átvételét és feldolgozását, a számlák és adóbevallások kiállítását, a fizetések nyilvántartását, az áruknak a megadott címre való küldését.

A törvényi kötelezettségeink megfelelő teljesítése érdekében a személyes adatokat a könyvelés, a nyilvántartás és iratkezelés, illetve a reklamációk és panaszok kezelésére is feldolgozzuk. Bizonyos esetekben a személyes adatokat peres ügyek és más peren kívüli behajtás esetében is felhasznaljuk.

Személyes adatait a közvetlen marketingen belül termékeinkről és szolgáltatásainkról szóló tájékoztatásra is felhasználjuk.

Szolgáltatásunk javítása érdekében nagyra értékeljük minden vásárlónk visszajelzését, ezért a megrendelés leadása előtt a vásárló dönthet úgy, hogy a vásárlás értékelése céljából megadja személyes adatait. A vásárló adatait a megrendelésével és e-mail címével együtt továbbítjuk a HOnline Comparison Shopping Kft-nek (Árukereső.hu), amely felhasználhatja azokat termékeink és szolgáltatásaink független értékelésének beszerzésére. Az e cég által közvetítőként megszerzett személyes adatokat csak az információ megszerzéséhez szükséges korlátozott ideig használjuk fel.

 

A személyes adatok feldolgozásának jogi alapjai

Az Ön személyes adatait a törvényeknek megfelelően, csak olyan jogalapok alapján dolgozzuk fel, ahol:

 • A szerződés teljesítéséhez szükséges a személyes adatok feldolgozása (például a vásárlási szerződés), és ha Ön a szerződő fél vagy felkért minket, hogy a szerződéskötést megelőzően tegyünk efféle óvintézkedéseket (például egy webáruházba történő regisztrációval)
 • Vagy ha a személyes adatainak a feldolgozása elengedhetetlen a mi érdekünket tekintve, amelyet követünk, és ez elsősorban az áruk és szolgáltatások kínálata és értékesítése az ügyfeleink számára
 • Vagy egy vagy több célra megadta nekünk a beleegyezését. Ezek különösen azokat a tevékenységeket foglalhatják magukban, amelyek kapcsolatban vannak az áru- és szolgáltatás nyújtással, vagy a feldolgozás célja, az ajánlatot az elvárásoknak megfelelően igazítsuk.

 

Személyes adatok címzettjei

A személyes adatok a következő címzettek kategóriáiban dolgozhatóak fel:

 • Futár- és szállító társaságok
 • Marketing ügynökségek
 • Informatikai szolgáltatók és távközlési szolgáltatók
 • Ügyvédek és ügyvédi irodák
 • Szakértők és bírósági szakértők
 • Végrehajtók
 • A büntetőeljárásban részt vevő bíróságok és hatóságok
 • Számviteli irodák, könyvvizsgálók és adótanácsadók

 

A személyes adatok tárolásának ideje

 • Az érintett hozzájárulásával addig tároljuk az Ön adatait, amíg a beleegyezését vissza nem vonja, de legkésőbb a megkezdéstől számítva 24 hónapig.
 • Jogos érdeklődés esetén addig dolgozzuk fel a személyes adatait, hacsak nem ellenzi azt, ami a megvásárolt termék vagy szolgáltatás szempontjából elfogadható időtartam, az életciklusra való tekintettel, hogy összefüggő termékeket és szolgáltatásokat kínálhassuk Önnek.
 • A szerződés teljesítése esetén az Ön személyes adatait a szerződéses kapcsolat időtartama alatt fogjuk tárolni, beleértve a garanciális és a reklamációs feltételeket is.
 • Törvényes kötelezettség esetén a személyes adatokat mindaddig tároljuk, amíg a törvény előírja. A számviteli törvény, az ÁFA és hasonlók esetében ez a lejárati idő akár 10 év is lehet.

 

Az Ön jogai érintettként

Személyes adatainak feldolgozása során készek vagyunk gyakorolni a jogait.

 • Az online áruházban regisztrált vásárló bármikor felülvizsgálhatja és módosíthatja a megadott személyes adatokat, és törölheti a regisztrációs adatait a webáruházba való bejelentkezés után a "Saját adatok" résznél.
 • Joga van a személyes adatokhoz való hozzáférésre, valamint a feldolgozás céljának megismerésére, a személyes adatok címzettjeire, a feldolgozás idejére.
 • Jogosult a javításra, ha személyes adatai helytelenek vagy megváltoztak, forduljon hozzánk, és mi kijavítjuk őket.
 • Önnek joga van törölni személyes adatait, ha helytelen vagy illegális feldolgozás alatt áll.
 • Ha a személyes adatok feldolgozása beleegyezés alapján történik, akkor jogosult arra, hogy bármikor visszavonja a jóváhagyást, anélkül, hogy ennek hatása lenne a visszavonás előtti hozzájáruláson alapuló feldolgozás jogszerűségére
 • Jogosult a feldolgozás korlátozására, vagy amennyiben azt szeretné, akkor az adatokat csak a legbizalmasabb okok miatt fogjuk feldolgozni, vagy egyáltalán.
 • Önnek jogában áll kifogást emelni az automatizált egyedi döntések ellen, ha úgy találja vagy hiszi, hogy ez a feldolgozás jogellenes vagy ellentétbe ütközik a jogaival.
 • Önnek joga van az adatok mozgosításához, ha szeretné átadni egy másik szolgáltatónak, akkor mi biztosítjuk a megfelelő formátumot, és ez nem fog műszaki vagy jogi akadályokba ütközni.
 • Önnek joga van panaszt tenni a Felügyeleti Hatósághoz, amely a Szlovák Köztársaság Személyes Adatainak Hivatala, a Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika címen, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

 

Hogyan és hol gyakorolhatja jogait

A jogait a következőképp érvényesítheti: ha felhívja a +36 1 9011 250 telefonszámot, írásban pedig az iZlato s. r. o, Eurovea, Central 1, Pribinova 4, 81109 BRATISLAVA, vagy e-mailben az [email protected] címen.

30 napon belül ingyenesen válaszolunk a kérésére. Esetlegesen felmerülő bonyodalom vagy nagyszámú kérés esetén jogosultak vagyunk arra, hogy ezt az időszakot további 60 nappal meghosszabbítsuk. Amennyiben ez megtörténik, tájékoztatjuk Önt az okokról.

Ha azonban a kérelme nyilvánvalóan ésszerűtlen vagy ismétlődő, akkor ésszerű adminisztrációs díjat számolhatunk fel a szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos költségek fedezésére.