Reklamációs rend

Arany eljegyzési gyűrűk

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. Az iZlato s.r.o. cég ezzel a reklamációs renddel a fogyasztók védelméről és a kihágásokról szóló T.gy. 372/1990 sz. törvény módosításáról szóló T.t. 250/2007 sz. törvény 18 § 1. bek. későbbi módosításai hangzásával összhangban rendben tájékoztatja a fogyasztót (továbbiakban „Ügyfél” vagy „Vásárló”) a hibafelelősségből eredő jogok érvényesítésének feltételeiről és módjáról (továbbiakban „reklamáció”) beleértve azokat az adatokat is, hol érvényesítheti a reklamációját és a jótálláson belüli javításokat.

2. Ez a reklamációs rend a Fogyasztóvédelmi törvény 18 § 1. bekezdésével összhangban a www.aekszerek.hu honlapon jól látható, és a fogyasztó számára elérhető helyen van közzétéve.

 

II. FELELŐSSÉG AZ ELADOTT ÁRU HIBÁIÉRT

1. Az aekszerek.hu ékszerbolt felel azokért a hibákért, amelyekkel az eladott áru a vásárló általi átvételekor rendelkezik – gyártási hibák (az SZK Polgári Törvénykönyve 619 § 1. bek.), és azokért a hibákért, amelyek az áru átvételét követően a jótállási időben előfordulnak (az SZK Polgári Törvénykönyve 619 § 2. bek.). A jótállási idő 24 hónap (az SZK Polgári Törvénykönyve 620 §).

2. A jótállási idők az áru vásárló általi átvételének napjával kezdenek el telni (az SZK Polgári Törvénykönyve 621 §).

3. A hibafelelősségből eredő jog érvényesítési ideje egészen addig az időpontig, amikor a vásárló a javítás befejezését követően köteles volt a tárgyat átvenni, nem számít bele a jótállási időbe. Ha az áru cseréjére kerül sor, a jótállási idő ismét az új áru átvételétől kezd el telni (az SZK Polgári Törvénykönyve 627 §).

4. Az olyan árut érintő hibafelelősségi jogok, amelyre jótállási idő érvényes, megszűnnek, ha azokat nem a jótállási időben érvényesítik (az SZK Polgári Törvénykönyve 626 § 1. bek.).

5. Az eladó nem felelős az alábbi hibákért:

a) amelyek az áru mechanikai sérülésével keletkeztek (lánc elszakadása, kő eltörése, a termék megkarcolása, lánc vagy karkötő deformációja/megtörése, nemesfém megkarcolása, gyűrű kidudorodása vagy elrepedése, az ékszer sérülése vegyi anyagok, tisztítószerek jelenlétével, a tisztítókendők használata matt és gravírozott felületre, stb.)

b) az áru sérülése, amit a szokványos viselése okozott (természetes elhasználódás, pl. a karikák kopása lógó fülbevalókon, a karikák elkopása a medálokon, stb.)

c) a kő vagy gyöngy kiesése amelyet mechanikai sérülés okozott (ütközéssel, leeséssel, túlzott nyomással a kő ágyazatára, forró vízzel való érintkezéssel, stb.)

d) az üreges ékszerek deformációja vagy eltörése

e) a megfelelő gondoskodásra vonatkozó utasítások be nem tartása miatt elértéktelenedett áru (VI. rész A MEGFELELŐ GONDOSKODÁSRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ ÉS UTASÍTÁSOK)

A normál kopás, karcolások és mechanikai sérülések nem tekinthetők gyártási hibának, és ezekben az esetekben a reklamáció indokoltan elutasításra kerül.

 

Az ingyenes garanciális javítás megszűnik:

a) a teljes áru benyújtásának elmulasztásával a tartozékokkal együtt,

b) a nyilvánvaló hibák bejelentésének elmulasztásával az áru átvételénél,

c) az áru jótállási idejének leteltével,

d) szakszerűtlen és gondatlan bánásmóddal, vagy az áruról való gondoskodás elmulasztásával,

e) az áru vásárló által okozott mechanikai sérülésével

 

A jótállás időtartama alatt az ügyfél jogosult a hiba ingyenes eltávolítására, miután az árut a tartozékokkal, dokumentációval együtt és a jótállási jeggyel, ill. a fizetési bizonylat másolatával, amely jótállási jegyként szolgál, a kitöltött reklamációs űrlappal együtt elküldi az eladó postacímére.

A fehér aranyból készült ékszerek a viseléssel megsárgulhatnak. Ennek oka, hogy a gyártáshoz használt fehér arany ötvözetekből több fajta van. Az arany természetes színe csak sárga. A fehér arany a tiszta sárga arany egyszerű fehér színű fémekkel való ötvözésével készül. Ezek aztán az arany eredeti sárga színét az ötvözetben „eltakarják”. A fehér aranynál cinket és palládiumot adnak hozzá, és ezeknek a kölcsönös aránya adja a fehér szín intenzitását. A fehér aranyból készült ékszereket végül vékony réteg ródiummal vonják be. A ródium platinás fém, amelynek szép fehér színe van. Az ékszerre galvanizálással viszik fel, ami az aranyozáshoz hasonló felületkezelés. A fehér arany gyűrű viseléssel, mint minden más ékszer, elhasználódik. Fokozatosan „letörlődik” róla a fehér ródium, és a „felszínre tör” az eredeti sárga arany szín.

 

III. A HIBAFELELŐSSÉGBŐL EREDŐ JOGOK (REKLAMÁCIÓK) ÉRVÉNYESÍTÉSI HELYE

A vásárló köteles a hibafelelősségből eredő jogot késedelem nélkül, a hiba megnyilvánulását követően érvényesíteni (az SZK Fogyasztóvédelmi törvénye 18 § 2. bek.). Ha az árut a vásárló a hibával együtt tovább használja, amivel a hiba elháríthatatlanná válik, az eladó a reklamációt jogosan elutasítja. A vásárló a reklamációját személyesen érvényesíti, az Eladó valamelyik telephelyén, vagy postai úton, az áru Eladó címére való megküldésével.

 

IV. A REKLAMÁCIÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI

Az áru reklamációra való bemutatásakor vagy elküldésekor az ügyfél köteles bemutatni a vásárlási bizonylatot vagy annak másolatát, mely szerint az áru az Eladónál volt vásárolva. Ellenkező esetben az áru nem vehető át reklamációra!

 

V. A REKLAMÁCIÓ INTÉZÉSI MÓDJA

1. A vásárló köteles kitölteni a reklamációs űrlapot, amelyet honlapunk alsó részében talál, és aláírásával köteles igazolni a reklamált áru átadását. Az áru reklamációra való bemutatásakor vagy elküldésekor az ügyfél köteles bemutatni a vásárlási bizonylatot vagy annak másolatát, amely jótállási jegyként szolgál. Ellenkező esetben az áru nem vehető át reklamációra!

2. A vásárló köteles az eladónak elküldeni a számla másolatát, amely egyúttal jótállási jegyként is szolgál, és amelyet a megrendelt áruval együtt kapott kézhez. Ellenkező esetben nem lehet elállni a szerződéstől, és az áru nem vehető át reklamációra.

3. Ha a fogyasztó érvényesíti a reklamációt, az Eladó, vagy az általa megbízott munkavállaló, vagy megbízott személy, köteles meghatározni a reklamáció elintézési módját (a fogyasztóvédelmi tv. 2. § m. pontja szerint), mégpedig legkésőbb a reklamáció érvényesítésétől számított 30 napon belül. A reklamáció módjának meghatározását követően a reklamáció azonnal intézésre kerül, indokolt esetekben a reklamáció később is intézhető; azonban a reklamáció intézési ideje nem haladhatja meg a 30 napot a reklamáció érvényesítésétől számítva. A reklamáció intézésére kijelölt határidő lejártát követően a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni, vagy joga van a terméket új termékre cserélni. A reklamáció elintézése a reklamációs eljárás befejezése a javított áru átadásával, az áru cseréjével, az áru vételárának visszafizetésével, kedvezmény kifizetésével az áru árából, a teljesítés átvételére irányuló írásbeli felszólítással vagy indokolt elutasításával (a fogyasztóvédelmi tv. 2. § m. pontja szerint).

4. Amennyiben a fogyasztó a termék reklamációját a vásárlástól számított első 12 hónapban érvényesíti, az eladó a reklamációt elutasítással csak szakmai elbírálás alapján intézheti el; tekintet nélkül a szakmai elbírálás eredményére, a fogyasztótól nem követelhető a szakmai elbírálás költségeinek és az ezzel összefüggő egyéb költségek kifizetése.

5. Amennyiben a vásárló a reklamációt a vásárlástól számított 12 hónapon túl érvényesíti, és az eladó azt elutasítja, a személy, aki a reklamációt intézte köteles a reklamáció dokumentációjában feltüntetni, kinek küldheti el a fogyasztó a terméket szakmai elbírálásra. Ha a terméket szakmai elbírálásra a meghatározott személyhez küldik, a szakmai elbírálás költségeit, valamint az ezzel összefüggő ténylegesen felmerülő egyéb költségeket az eladó viseli, tekintet nélkül a szakmai elbírálás eredményére. Amennyiben a fogyasztó a szakmai elbírálással igazolja, hogy a hibáért az eladó felelős, a reklamációját ismételten érvényesítheti; a szakmai elbírálás időtartama alatt a jótállási idő nem telik. Az eladó köteles a fogyasztónak a reklamáció ismételt érvényesítésétől számított 14 napon belül haladéktalanul megtéríteni a szakmai elbírálás összes költségét, valamint az ezzel összefüggő ténylegesen felmerülő minden költséget is. Az ismételten érvényesített reklamáció nem utasítható el.

6 Az eladó köteles a reklamáció elintézéséről írásbeli dokumentumot kiadni legkésőbb a panasz érvényesítésétől számított 30 napon belül (a fogyasztóvédelmi tv. 18. § 9. bekezdése szerint).

7. Amennyiben elhárítható hibáról van szó, a Vásárlónak joga van a hiba ingyenes, időben történő rendes eltávolítására. A hiba eltávolításának módjáról az Eladó dönt, és köteles a hibát fölösleges késedelem nélkül eltávolítani (az SZK Polgári törvénykönyve 622 § 1. bek.).

8. Jogos csere esetén a Vásárló a hiba eltávolítása helyett kérheti az áru cseréjét, vagy ha a hiba csak az áru egy részét érinti, akkor ennek a résznek a cseréjét, amennyiben az Eladónak ezzel nem keletkeznek túlzott költségei, tekintettel az áru árára vagy a hiba súlyosságára (az SZK Polgári törvénykönyve 622 § 2. bek.).

9. Az eladó a hiba eltávolítása helyett mindig kicserélheti a hibás árut hibátlanra, amennyiben ez a vásárlónak nem okoz súlyos nehézségeket (az SZK Polgári törvénykönyve 622 § 3. bek.).

10. Amennyiben jogos reklamáció esetén olyan hibáról van szó, amelyet nem lehet eltávolítani, és amely megakadályozza, hogy a tárgy rendesen használható legyen, mint egy hibátlan tárgy, a Vásárló a tárgy cseréjére jogosult, vagy joga van elállni a szerződéstől. A Vásárló ugyanilyen jogokkal rendelkezik, ha ugyan eltávolítható hibákról van szó, azonban a Vásárló az ismételten előforduló hibák miatt a javítás után vagy a nagyobb mennyiségű hiba miatt a tárgyat nem tudja rendeltetésszerűen használni (az SZK Polgári törvénykönyve 623 § 1. bek.).

11. Ha elháríthatatlan hibáról van szó, amely azonban nem akadályozza az áru rendes használatát, a Vásárló a termék árából megfelelő kedvezményre jogosult.

12. Az eladó köteles a reklamációt elintézni, és a reklamációs eljárást befejezni az alábbi módok valamelyikén:

  1. a javított áru átadásával,

  2. az áru cseréjével,

  3. az áru vételárának visszafizetésével,

  4. megfelelő kedvezmény kifizetésével az áru árából,

  5. az áru reklamációjának indokolt elutasításával.

 

VI. A MEGFELELŐ GONDOSKODÁSRA VONATKOZÓ ÚTMUTATÓ ÉS UTASÍTÁSOK

Az ékszer érzékeny tárgy és díszként szolgál. Hogy az ékszere élettartama és szépsége a lehető leghosszabb legyen, használata során be kell tartani néhány alapelvet.

1. Az ékszert ne viselje nehéz munkák végzése során, poros, vegyileg agresszív vagy nedves környezetben és olyan tevékenység során, ahol a lánc elszakadására, vagy a fülbevaló, medálok, stb. által okozott sérülésre, vagy az ékszer sérülésére kerülhet sor.

2. Akadályozza meg, hogy az ékszer vízzel (szokványos, édes, sós), tisztítószerekkel, hajlakkal, parfümmel és egyéb vegyi anyagokkal érintkezzen.

3. Az ékszerek az emberi izzadságra felületi oxidációval reagálhatnak.

4. Ne feledje lefekvés előtt levenni az ékszereket, mivel azok eltörhetnek, elszakadhatnak vagy más mechanikai módon sérülhetnek, illetve Ön is megsérülhet.

5. Szenteljen különös figyelmet a könnyített (üreges) ékszereknek, ezek érzékenyebbek az ütközésekre, azonban gondos kezelés esetén ugyanolyan jól szolgálnak, mint a tömör ékszerek.

6 A felületkezeléssel ellátott ékszerek esetén (pl. mattítással, homokfúvással, aranyozással vagy ródiumozással) a napi viselésükkel a felületkezelés kopik, ami az ékszer elhasználódását okozza. Az ilyen ékszereket óvni kell a mechanikai sérülések elől és nem kerülhetnek kapcsolatba vízzel, tisztítószerekkel vagy vegyszerekkel. A színkezelt ékszereket csak száraz, puha ronggyal tisztítsa.

7. Kivételes esetekben az ékszer viselése a bőr irritációját okozhatja. Ebben az esetben nem javasoljuk, hogy az ékszert továbbra is viselje. Ebben az esetben az ön egyedi allergiás reakciójáról van szó, ami szintén nem tekinthető gyártási hibának.

8. Az ékszert agresszív vegyszerektől mentes környezetben tárolja. A legjobb levegő nélküli sötét környezetben PVC tasakokban.

Az arany ékszereket és ezüst ékszereket mindig és kizárólag külön hordja, soha se hordja együtt más ékszerekkel vagy karórával.

Különösen a FLEXI kollekciót, amely ultravékony aranyszálakból készült és a valis láncokat és karkötőket.

A felületükön ródiumozott arany ékszerek nagyon gyorsan reagálnak a külső környezet változásaira, színváltozással vagy a fényük elvesztésével. Már nagyon kevéske nem megfelelő vegyi anyag jelenléte is a megfeketedésüket okozza. Különösen érzékenyek a kén jelenlétére. Az organikus anyagok közül ez pl. az emberi izzadság is.

Az mindenkinél más összetételű. Ezért van, akinek az ékszere megfeketedik, van, akinek nem.

A köves és gyöngyös ékszereket ne tegye forró vízbe. Egyes köveknél és gyöngyöknél különösen nagy óvatosság szükséges! Egyes köveket, különösen a gyöngyöket és a borostyánt nem lehet másképp, csak ragasztással rögzíteni, ezért óvatlan használat során, ill. forró vízzel érintkezve azok kieshetnek.

Az acél, titán ékszerek és órák újdonságnak számítanak a piacunkon. Annak ellenére, hogy a sebészeti acél nagyon kemény és ellenálló anyag, a magas fényű ékszerek felülete megkarcolódhat. Még érzékenyebb a felületi sérülésekre a titán. Ez a nemes anyag nagyon kis tömeg mellett nagy szilárdsággal rendelkezik. A felszínen azonban kevésbé ellenálló. Fő előnye, hogy a sebészeti acélhoz hasonlóan olyan anyagnak tartják, amely nem okoz allergiákat. A színes réteg nélküli acél ékszereket az arany ékszerekhez hasonlóan ápolja.

Hazai körülmények között az ékszer az ékszerboltokban, illatszerboltokban vagy nálunk, az aekszer.hu internetes ékszerboltban kapható tisztító készítményekkel tisztítható. Ezek tisztító folyadékok és tisztítókendők. Használatuk előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. A tisztítókendőket ne használja olyan ékszerekre, amelyek felülete matt vagy finoman gravírozott. Az ilyen kezelés nagyon könnyen megsérülhet.

 

iZlato s. r. o., Eurovea, Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava