Játék

Időtartama2021. március 1. – 2021. december 15.

Sorsolás napja: 2021. december 17.

FeltételekRegisztrálja a termékhez tartozó számlát a weboldalunkon található utasítások szerint.

Nyeremény: Akár 50 játékban résztvevő visszanyeri a megvásárolt termék árát!

Termék leírása: Eljegyzési gyűrű, karikagyűrűk


Regisztráció

Termékleírása:
Nyereményjáték szabályai a 25 eljegyzési gyűrű és 25 karikagyűrűért
  1.   1. A játék szervezője

A „25 eljegyzési gyűrű és 25 karikagyűrű ingyen nyereményjáték” elnevezésű játék (a továbbiakban: ”Játék”) szervezője és lebonyolítója az iZLATO s.r.o., székhely: Eurovea, Central 1, Pribinova 4, 811 09 Bratislava, Szlovákia, adószám 36 505 595, bejegyezve a Pozsonyi I. Kerületi Bíróság cégjegyzékében, szakasz s.r.o, iktatási szám 84748/B (a továbbiakban: ”Szervező”).

A Szervező az alábbi feltételeket és szabályokat szabta (a továbbiakban: „Szabályok“).

2. A Játék helye és időtartama

A Játék a Szervező honlapján, a www.aekszerek.hu weboldalon zajlik.

A játék propagálása szintén megvalósítható, különösen a tömegtájékoztatási eszközökön, a hirdetési felületeken és a közösségi hálózatokon keresztül.

A játék 2021.március 1. (0:00:00) órától 2021. december 15. (23:59:59) óráig tart.

          3. A Játék résztvevője

A jelen Szabályzat alkalmazásában a Játék Résztvevője: (a) természetes személy, (b) magyarországi lakó – vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, (c) betöltötte a 18. életévét a 2. pontban feltüntetett Játék kezdetéig, és teljes jogképesség, és (d) aki megfelel a Játékban meghatározott részvételi szabályoknak (a továbbiakban: „Játék résztvevője”).

A Játékban nem vehet részt a Szervező alkalmazottja vagy tagja, valamint a Szervező értékesítési partnerei és más együttműködő személyek, akik bármilyen módon részt vesznek a Játék szervezésében, beleértve e szervek tagjait és alkalmazottjait, valamint együttműködő személyeket.

4. Részvételi feltételek

A sorsolásban az a Játék résztvevő kerül be aki:

  • eljegyzésre eljegyzési gyűrűt vagy esküvőjére karikagyűrűt vásárol a Játék Szervezőjétől, miközben a Játék ideje alatt ki is fizeti azt;
  • a Szervező honlapján [www.aekszerek.hu] a kitöltött űrlap megfelelő és teljes kitöltésével regisztrálja az eljegyzési gyűrű vagy karikagyűrűk vásárlásáról való igazolását, a (a) pontban leírtak alapján, (i) az eladó által, (ii) a Játék ideje alatt kiállított dátummal, és a (iii) Játékban résztvevő nevére (a továbbiakban: „Számla“).

A játékos, a Játékban való részvételével egyetért ezekkel a szabályokkal.

Minden Résztvevő csak egy (1) alkalommal vehet részt a Játékban - a félreértések elkerülése érdekében a Résztvevő csak egy darab számlát regisztrálhat a Játékban.

 5. Sorsolás

A Szervező a Játék összes résztvevőjéből, számlából ötven (50) gyűrűt sorsol ki a Játék végétől számított két (2) munkanapon belül. A sorsolásra a Szervezőnél kerül sor véletlenszerű kiválasztással, közjegyző és a Szervező képviselőinek részvételével.

 6. Nyeremény

A nyeremény pénzösszeg, amely megegyezik az eljegyzési gyűrű vagy a karikagyűrűk vásárlási igazolásán feltüntetett összeggel, ahogy azt a jelen Szabályzat 4. pontja előírja, plusz a személyi jövedelemadó összege. Ezt az összeget a Szervező a jelen Szabályzat szerint kifizeti a kisorsolt nyertesnek, összesen 50 (ötven) kisorsolt gyűrűt, a forrásadó megfizetése után, a jelen szabályzat 9. pontja szerint.

 7. Nyertesek értesítése

A nyerteseket a Szervező honlapján [www.aekszerek.hu], valamint közösségi hálón, a Facebookon és az Instagramon hirdetik ki (csak a nyertesek nevét, vezetéknevének kezdőbetűjét, a település nevét / lakóhely szerinti várost teszik közzé).

A Szervező a sorsolástól számított három (3) munkanapon belül minden nyertesnek értesítést küld a nyereményről a Szabályzat 4. pontja szerinti regisztrációban megadott e-mail címre, vagy ha nem, akkor a telefonszámon, amelyet a nyertes a regisztráció során megadott a Szabályzat 4. pontja alapján.

A kapcsolatfelvétel után a Szervező minden nyertessel megállapodik a nyeremény átvételének részleteiről. Ha a sorsolástól számított hét (7) munkanapon belül nem sikerül kapcsolatba lépnie a nyertessel, a nyertes nem járul hozzá a nyeremény átadásához, feladja a nyereményt, vagy bármilyen más módon elutasítja a nyereményt, vagy nem biztosítja a szervezők számára a nyereményhez szükséges együttműködést, újabb sorsolásra kerül sor, helyettes nyertest sorsolnak ki a helyére.

 8. Nyeremény átadása

A Szervező és a nyertes megállapodnak a nyeremény átvételéhez vezető folyamat részleteiben.

Különösen a nyeremény átadása előtt a Szervező a győztestől megkövetelheti személyazonosságának igazolását és a Játékban való részvétel feltételeinek teljesítését. A nyeremény átadásának feltétele mindenképpen az a bankszámlaszám írásbeli azonosítása lesz, amelyre a nyertest a Szervező jóváírja a nyertesnek.

Hacsak a Szervező a nyertessel másként nem állapodik meg, a nyeremény kizárólag a nyertesnek kerül átadásra. Az előző mondat általánosságának sérelme nélkül, a Szervező előzetes írásbeli beleegyezése nélkül a megbízás vagy a nyeremény más személynek történő átutalásának vagy átadásának egyéb módja kizárt.

 9. Adózás

A Szervező a nyereményt jelen Szabályzat 6. pontja és az arra vonatkozó 595/2003 Z.z. személyi jövedelemadóról szóló módosított törvény szerint (a továbbiakban: „törvény”), nevezetesen a törvény 43. §-a rendelkezései alapján, a Szervező kifizeti azt - levonással beszedett adó.

 10. Adatkezelés

Személyes adatokat kizárólag a jogszabályi rendelkezések szerint, a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (továbbiakban: „GDPR”), valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016. április 17-i 2016/679/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2018/18 Z.z. törvény figyelembevételével gyűjtünk, kezelünk és használunk és azokat széles körű technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával védjük.

A személyes adatok kezelésének szervezője a Szervező - az iZLATO, s.r.o társaság, amelynek székhelye: Eurovea, Central 1, Pribinova 4, 811 09 Pozsony, Szlovák Köztársaság, adószám: 36 505 595, bejegyezve a kereskedelmi nyilvántartásba, a kerületi bíróság Pozsony szakasz s.r.o Betét száma: 84748/B.

Cél. A Játék lebonyolítása és értékelése céljából a Szervező feldolgozza a nevet, vezetéknevet, állandó lakóhelyi címet, irányítószámot, e-mail címet és telefonszámot. Nyeremény esetén a Szervező a nyertes elérhetőségeit használja a nyeremény bejelentéséhez. A nyeremény átadása céljából a szervező a nyertes egyéb azonosító adatait is feldolgozza. A nyertes adatait a törvényi előírásoknak megfelelően (az adóigazgatásról (Adótörvénykönyv) és egyes törvények módosításáról szóló 593/2003. Sz. Törvény, az adóügyi igazgatásról és az egyes törvények módosításáról szóló 593/2003. A jövedelemadóról), és felhasználható a Szervező jogi igényeinek érvényesítésének, védelmének és igazolásának szükségessége esetén (pl. Felügyeleti hatósági eljárás vagy per esetén). A nyertest közzéteszik a Szervező honlapján, valamint közösségi hálón a Facebook és az Instagram (csak a nyertes neve, vezetéknevének első betűje és a települési önkormányzat / város jelenik meg). Ha a fenti adatok bármelyikét nem adják meg, akkor a Játékban való részvétel nem lehetséges, ahogyan az esetleges nyeremény átvétele sem.

Jogi alap. Az adatkezelés jogalapja (i) a Szervező jogos érdeke a Kbt. 6. bekezdés 1. betű f) GDPR a szolgáltatások minőségének biztosítása és javítása, az ügyfélszolgálat, az ügyfelekkel való kapcsolatok kiépítése és az ügyfelek elégedettségének növelése, a tulajdon és a tulajdonjogok védelme, a jogi és szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés igazolása (ii) a szerződés teljesítése és intézkedések végrehajtása előtt szerinti szerződés megkötése. 6. bekezdés 1. betű b) GDPR, (iii) a Szervező törvényi kötelezettségének teljesítése az Art. 6. bekezdés 1 betű c) GDPR.

Marketing. Ha a Játék résztvevője külön beleegyezést adott, akkor az ő adatait is feldolgozzuk a Szervező termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos információk elküldéséhez. Az információk profilozhatók és az egyéni érdekekhez igazíthatók a termékek és szolgáltatások használatára, azok preferenciáira és érdeklődésére vonatkozó információk elemzése alapján (például egy adott ajánlat megtekintése, a termék iránti érdeklődés kifejezése stb.). A hozzájárulás megadása önkéntes, és nem képezi a Játékban való részvétel feltételeit. Az adatokat az érvényes hozzájárulás időtartama alatt dolgozzuk fel. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható.

Fényképek és video-audio felvételek. Ha a nyertes külön beleegyezését adta, a Szervező elkészítheti és közzéteheti a nyeremény átadásának fényképeit vagy videó-hangfelvételét. Fotók vagy hanganyagok a Szervező honlapján és a Szervező csatornáin a közösségi hálókon tehetők közzé. A hozzájárulás megadása önkéntes, és nem képezi a Játékban való részvétel, illetve a nyeremény átadásának és átvételének feltételét. Az adatokat az érvényes hozzájárulás időtartama alatt dolgozzuk fel. A megadott hozzájárulás bármikor visszavonható.

Megőrzési időszak. A Játék résztvevőinek a Játék lebonyolítása és értékelése céljából feldolgozott adatait a Játék befejezése után azonnal (legkésőbb 1 hónapon belül) töröljük. A nyertes adatait a nyeremény átvételétől számított 10 évig őrizzük meg, kivéve, ha egy adott esetben szükség van hosszabb megőrzésre. A hozzájárulás alapján kezelt adatokat a hozzájárulás érvényességének ideje alatt (azaz annak az időszaknak a lejártáig, amelyre azt megadták, vagy annak visszavonásáig) őrzik.

Címzettek. A személyes adatokat szükség esetén a Játékhoz kapcsolódóan harmadik feleknek adjuk át. Ezek elsősorban engedélyezett közvetítők, futárok, futárcégek és indokolt esetben hatóságok lesznek.

Az Ön jogai. A Játék résztvevőinek és a győztesnek joga van hozzáférni a személyes adatokhoz, a helyesbítéshez, törléshez, a feldolgozás korlátozásához, a pontosításhoz, hatóságok felé való panasz benyújtásához, jogaik bírósági védelméhez, tiltakozni az adatkezelés ellen sajátos helyzetükből fakadó okokból, a Szervező jogos érdeke alapján, valamint a közvetlen marketing célú feldolgozás ellen. Ezek a jogok az érintett személyeket a törvény által megengedett mértékben illetik meg.

Felelős személy. A személyes adatok védelmével kapcsolatos kérdések vagy észrevételek esetén forduljon kompetens munkatársunkhoz e-mailben: [email protected] vagy postai úton az iZLATO, s.r.o., Eurovea, Central 1, Pribinova 4, 81109 BRATISLAVA címre. A személyes adatok védelmével kapcsolatos további információk a www.aekszerek.hu/oldal/a-szemelyes-adatok-vedelme-s399.html weboldalon találhatók.

 11. Szervező jogai

A Szervező saját belátása szerint jogosult, de nem köteles a Nyeremény átadásáig, ellenőrizni a Feltételek betartását bármely Játékban résztvevővel kapcsolatban. Abban az esetben, ha a sorsolást megelőzően megállapítják, hogy nem tartják be a szabályokat (i), az érintett versenyző nem vesz részt a sorsoláson, és (ii) sorsolt nyertes esetén ez elveszíti a nyereményt a Szabályok szerint, és a Szervező által új nyertest sorsolnak.

A Játékon belüli vagy azzal összefüggő esetleges vitákról a végső döntés kizárólag a Szervezőt illeti. Különösen a Szervező jogosult saját belátása szerint értékelni a Játékban való részvétel feltételeinek teljesítését, a nyereményt és annak biztosítását, valamint a Játékkal kapcsolatos vagy ahhoz kapcsolódó egyéb kérdéseket.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy megváltoztassa vagy kiegészítse a jelen Szabályzatot, törölje a Játékot, annak korlátozását, elhalasztását, megszakítását, az időtartam megváltoztatását és a Játék feltételeinek megváltoztatását, különös tekintettel, de nem kizárólagosan a sorsolás szabályaira, a sorsolás dátuma, a nyertesek száma, valamint a sorsolás tárgyát képező nyeremények típusa vagy értéke, mindezt indoklás nélkül és a Résztvevőkkel vagy más személyekkel szemben semmiféle kártérítési vagy egyéb teljesítési kötelezettség vállalása nélkül. A szervező a Játék Szabályainak és Feltételeinek változását megfelelő módon közzéteszi.

 12. Vegyes rendelkezések

A játék célja a Szervező termékeinek eladásának támogatása. Törvény értelmében vett játék nem szerencsejáték. 171/2005 Z.z.. a szerencsejátékról és egyes törvények módosításáról, módosítva.

A Játékban való részvétellel minden versenyző kifejezi feltétel nélküli beleegyezését a Játék feltételeihez és szabályaihoz a jelen Szabályzat szerint, és egyúttal kijelenti, hogy a részvétel előtt megismerkedet a Szabályzat teljes tartalmával és a Játékban, saját nevében és saját email fiókjával vesz részt.

A játékban való részvételre vagy a Játékban történő nyerésre nincs törvényes jog. Bármi mástól függetlenül a Játék megnyerése nem érvényesíthető (különösen nem bírósági úton érvényesíthető).

A Szervező nem téríti meg és nem állja a Játékban résztvevőknek, és más játékosoknak vagy személyeknek sem, a Játékban részvétellel járó, Játékkal kapcsolatban más módon felmerült költségeket, ideértve a nyeremény átadását és elfogadását is.

A Szervező nem vállal felelősséget a nyereményjátékkal kapcsolatban közölt helytelen vagy nem pontos információk feltüntetéséért (függetlenül attól, hogy azt emberi mulasztás vagy technikai hiba okozta), vagy a nyeremény elutasításáért, nem átvételéért, lemondásáért , ill. a nyeremény felhasználásának elmaradása ill. harmadik felek nem teljesítéséért (például telekommunikációs szolgáltatások, internetkapcsolat, e-mailszolgáltatások stb).

A Játékban a Facebook vagy az Instagram közösségi hálózaton keresztül történő promóciója esetén, minden versenyző a Játékban való részvétellel egyetért és kijelenti, hogy a Facebooknak vagy az Instagramnak semmilyen kötelezettsége vagy más kötelezettsége nincs vele szemben a Játékkal kapcsolatban, ugyanakkor a Szervező kijelenti, hogy a Játékot nem a Facebook vagy az Instagram támogatja, nem ellenőrzi, és semmilyen módon nem áll kapcsolatban vele.

A Játék résztvevői vagy a Játékban való részvétel iránt érdeklődők megismerkedhetnek ezekkel a szabályokkal a https://www.aekszerek.hu/jatek címen. Jelen Szabályzat szövege mindig elsőbbséget élvez a Játékról szóló marketingkommunikációban szereplő hiányos vagy eltérő információkkal szemben.

Pozsony 2021.július 7.

iZLATO, s.r.o.